Posłuchaj….

 

w wolnym tłumaczeniu:

„Poza ciałem, poza historią,

przed imieniem,

poza próbami umysłu, aby cokolwiek odnaleźć lub wytłumaczyć.

Przed oddechem, poza doświadczaniem przyjemności i bólu.

I po śmierci .

I po śmierci.

JA JESTEM.

 

Sercem ogarniam  całość i każdy szczegół wszystkiego.

Poza wzrokiem, poza przebraniem mnie przedstawiającym .

Spoczywając w  cichej ostoi, jeszcze zanim zaczęły się wszelkie zjawiska.

I po nich.

I po nich.

JA JESTEM.

Ref.

Tak, wiele różnic oddziela nas na powierzchni

ale nie mogę odnaleźć żadnej różnicy w świadomości.

Gdy zapytasz, gdzie ma ona swój początek,

odpowiem:  ZAWSZE BYLEM

 

W ciele, bez ciała

nie podlegając zmianom nastroju, stanu zdrowia,  czy punktu widzenia.

Bez żadnych potrzeb wobec człowieka i jego pomników.

A także po tym wszystkim:

JA JESTEM

Tak, wiele różnic oddziela nas na powierzchni

ale nie mogę odnaleźć żadnej różnicy w świadomości.

Gdy zapytasz, gdzie ma ona swój początek,

odpowiem:  ZAWSZE BYLEM

Spoczywając w  cichej ostoi, jeszcze zanim zaczęły się wszelkie zjawiska.

I po nich.

I po nich.

JA JESTEM.

Before the body, before the story,
before the name
Beyond the mind’s attempt to find
or explain
Before the breath, beyond the sense
of pleasure or of pain
And after death, and after death, I am

Within the heart, the whole and part
of everything I see
Behind the eyes, beyond disguise, reflecting me
At the silent core, and yet before phenomena began
And after it, and after it, I am

Many differences separate us
on the surface, yes.
But I cannot find a boundary in consciousness
And when you ask me,
where does awareness begin
and does it end
I have to say, I have to say
I’ve always been

Within the body, without the body,
not subject to
Changing moods or states of health
or points of view
Without needs before the deeds
and the monuments of man
And after them, and after them, I am

Many differences separate us
on the surface, yes.
But I cannot find a boundary
in consciousness
And when you ask me,
where does awareness begin
and does it end
I have to say, I have to say
I’ve always been

At the silent core,
and yet before phenomena began
And after it, and after it, I am